Cyberverse Teknoloji


Bilgi Güvenliği Çözümlerini (compliance tool) hedef alarak;

ISO27001 Akıllı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,
Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK),
Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ile ilgili uyumluluğu sağlayan yazılımlar geliştirmiştir.

ISO27001 Akıllı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (sISMS):


sISMS ile bilgi ve kişisel veri varlık envanterleri, mevcut durumun tespit edilmesi (Boşluk Analizi), risk değerlendirme, risk yönetimi, iç denetim, uygunsuzlukların takibi ve dokümantasyon süreçlerinin tamamı bir arada yönetilebilmektedir.


-26.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol, Elektrik, Doğalgaz Piyasası'ndaki firmalar için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olmayı zorunlu hale getirmiştir.

-T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 10 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında hayata geçirilen, Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü; gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, mali yeterliliğe ve güvenlik standartlarına (ISO 27001 ve ISO 9001) sahip firmalara veriliyor.

-Gelir İdaresi Başkanlığı - Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı'nın Nisan 2015 tarihli e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu'nda, e-Fatura hizmeti verecek özel entegratör firmalara ISO 27001, ISO 22301 ve ISO 20000 belgeleri alma zorunluluğu getirildiği bildirilmektedir.


Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Uyum Aracı (sKVKK):

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU yayımlanmıştır.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslara uyumu kolaylaştırmak amacıyla sKVKK uyum aracı geliştirilmiştir.

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişiler kayıt zorunluluğuna tabidir.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Aracı (sDDO):


Kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği tedbirlerini içeren 06.07.2019 tarih ve 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Dijital Dönüşüm Ofisi (DDO) Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi" hazırlama çalışmaları tamamlanmış ve 24.07.2020 tarihinde onaylanmıştır.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ve Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberi’ne uyum işlemlerini kolaylaştıran sDDO uyum yazılımı geliştirilmiştir.

Rehber, bilgi işlem birimi barındıran veya bilgi işlem hizmetlerini sözleşmeler çerçevesinde üçüncü taraflardan alan, devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kritik altyapı hizmeti veren işletmeleri kapsamaktadır.

Hakkımızda


Vizyon

Şirketimizin vizyonu “Ulusal ve uluslararası teknoloji pazarında, tüm çalışanların katılımı ve tüm paydaşları için artı değer yaratarak sürekli değişime uyum sağlayan ,sürekli gelişen ve güvenilir bir teknoloji şirketi olarak varlığını sürdürebilmektir”.Misyon

Şirketimizin misyonu “Ulusal ve uluslararası teknoloji pazarında iş süreçleri, satış sonuçları, müşteri memnuniyetini sağlayarak uyum yazılımları (GRC- Governence Risk Compliance Tools) konusunda lider firma” olmaktır.

-->

Bize Ulaşın


Maidan Plaza Mustafa Kemal Mahallesi 2118 Cad. No: 4A/75 06630 Çankaya / ANKARA